Välkommen!

Här hittar du information om Svenskfinland, om integration på svenska och om att leva på svenska i Finland. Finland har två nationalspråk, finska och svenska. De allra flesta talar finska, men en minoritet talar svenska och kallas finlandssvenskar. Enligt lagen har man rätt att använda svenska med statliga myndigheter och få service på svenska i enspråkigt svenska och tvåspråkiga kommuner.

Vi hoppas att du genom den här sidan hittar de finlandssvenska nätverken och får en uppfattning om vilka möjligheter svenska ger dig i Finland och Norden. Kartan här bredvid hjälper dig att hitta svenskspråkig verksamhet i olika delar av Finland. Området som är utmärkt i blått är det som i folkmun kallas Svenskfinland. Det är områden där man talar både svenska och finska.

Engelska, Finska, Ryska

Dagvård och förskola

  Barn under skolåldern kan få en vårdplats inom den kommunala dagvården, familjedagvården eller på ett privat daghem. Det finns svenskspråkiga daghem som du hittar genom internetsidan www.svenskskola.fi. Här kan du söka efter ett daghem där du bor. Vem som helst kan söka om en dagvårdsplats i ett svenskspråkigt daghem. Förskoleundervisningen förbereder barnet för grundskolan och […]

Leva på svenska i Finland

Här hittar du information om svenska skolor, studier, arbete och fritidssysselsättningar på svenska.

Foto: Katja Hagelstam

Integrationsutbildning på svenska

Läs här om vad en integrationsutbildning är. Du kan gå en integrationsutbildning antingen på finska eller på svenska.

Foto: Jonas Tana

Information om Finland

Finland är en republik med lite mer än 5 miljoner invånare. Finland har varit självständigt sedan 1917 och en del av Europeiska Unionen sedan 1995. Finland har rätt få invånare på en stor yta. Flest människor bor det i södra Finland i huvudstaden Helsingfors och i kommunerna runtom huvudstaden. Finlandssvenskarna är en nationell minoritet i […]

Foto: Jonas Tana

Integration

Foto: Jonas Tana

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är i allmänhet inte gratis men stöds av kommunen och staten. Det ordnas olika dags- och kvällskurser, längre utbildningar och seminarier. Yrkesinstitut Yrkesutbildning ger den studerande behörighet till ett visst yrke. Därför är utbildningen mycket praktikorienterad. Du kan söka till en yrkesutbildning när du har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen. Även vuxna kan […]

Tala svenska med myndigheterna?

Du kan sköta dina ärenden på svenska med alla statliga myndigheter och i tvåspråkiga kommuner (och enspråkigt svenska kommuner) på svenska. Vi har samlat här de centrala statliga myndigheterna som man kommer i kontakt med då man flyttar till Finland och som man eventuellt behöver i vissa situationer i livet: I Finland på svenska Magistraten Om […]

Så här har man planerat integrationen i Finland

Samhället erbjuder följande tjänster för att underlätta processen att bli delaktig i Finland.

Foto: Katja Hagelstam

Vad är ett integrationsstöd?

Då du går en utbildning som finns med i din integrationsplan har du rätt att få stöd i form av pengar, så kallat integrationsstöd.