Arbeta

Information om arbetslivet i Finland

Du kan läsa mera om allmänna regler för att jobba i Finland via infopankkis sidor.

Arbets- och näringsbyråerna i Finland hjälper dig när du som arbetslös söker jobb. Genom att klicka här hittar du din lokala byrå.

Går det att jobba på svenska i Finland?

Du kan jobba enbart på svenska inom viss brancher t.ex lärarbranschen eller på vissa svenskspråkiga områden. Startar du eget kan du också välja att jobba med svenska kunder. Inom Norden är svenskan ett vanligt arbetsspråk och jobbar du med nordiskt samarbete kan du klara av att jobba enbart på svenska.

Här kan du söka jobb på svenska:

 

Bli företagare

Du kan få hjälp med att starta ditt eget företag via Företagarcentralen/Företagarföreningen i din hemstad. Där får du information och handledning om hur du ska starta ett företag och göra din business plan.

Underlätta ditt jobbsökande 

Medan du söker jobb lönar det sig för dig att aktivera dig på annat sätt för att hitta nätverk som kan vara till nytta när du söker jobb. Gå med i en förening eller ta del av en kurs på ett medborgarinstitut (se sidan Fritid). Genom att träffa nya människor skapar du större nätverk på orten där du bor och har därmed även större chanser att genom nätverken hitta ett jobb.

Mentorprogram kan också hjälpa dig hitta nätverk som är viktiga i ditt jobbsökande. Du får en personlig mentor som kan hjälpa dig knäcka koderna i det finländska samhället, om du bor i huvudstadsregionen kan du bekanta dig med Luckans FIKA mentorprogram här.

Det finländska språkkravet 

Enligt språklagen skall myndigheterna garantera allas språkliga rättigheter och fungera både på finska och på svenska. Var och en har rätt att hos myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska.

 

    Engelska, Finska, Ryska