Dagvård och förskola

  Barn under skolåldern kan få en vårdplats inom den kommunala dagvården, familjedagvården eller på ett privat daghem. Det finns svenskspråkiga daghem som du hittar genom internetsidan www.svenskskola.fi. Här kan du söka efter ett daghem där du bor. Vem som helst kan söka om en dagvårdsplats i ett svenskspråkigt daghem. Förskoleundervisningen förbereder barnet för grundskolan och […]

Continue Reading

Leva på svenska i Finland

Här hittar du information om svenska skolor, studier, arbete och fritidssysselsättningar på svenska.

Continue Reading
Foto: Katja Hagelstam

Integrationsutbildning på svenska

Läs här om vad en integrationsutbildning är. Du kan gå en integrationsutbildning antingen på finska eller på svenska.

Continue Reading
Foto: Jonas Tana

Information om Finland

Finland är en republik med lite mer än 5 miljoner invånare. Finland har varit självständigt sedan 1917 och en del av Europeiska Unionen sedan 1995. Finland har rätt få invånare på en stor yta. Flest människor bor det i södra Finland i huvudstaden Helsingfors och i kommunerna runtom huvudstaden. Finlandssvenskarna är en nationell minoritet i […]

Continue Reading
Foto: Jonas Tana

Integration

[catlist id=’11’ excerpt=yes orderby=”menu_order”]

Continue Reading
Foto: Jonas Tana

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är i allmänhet inte gratis men stöds av kommunen och staten. Det ordnas olika dags- och kvällskurser, längre utbildningar och seminarier. Yrkesinstitut Yrkesutbildning ger den studerande behörighet till ett visst yrke. Därför är utbildningen mycket praktikorienterad. Du kan söka till en yrkesutbildning när du har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen. Även vuxna kan […]

Continue Reading

Tala svenska med myndigheterna?

Du kan sköta dina ärenden på svenska med alla statliga myndigheter och i tvåspråkiga kommuner (och enspråkigt svenska kommuner) på svenska. Vi har samlat här de centrala statliga myndigheterna som man kommer i kontakt med då man flyttar till Finland och som man eventuellt behöver i vissa situationer i livet: I Finland på svenska Magistraten Om […]

Continue Reading

Så här har man planerat integrationen i Finland

Samhället erbjuder följande tjänster för att underlätta processen att bli delaktig i Finland.

Continue Reading
Foto: Katja Hagelstam

Vad är ett integrationsstöd?

Då du går en utbildning som finns med i din integrationsplan har du rätt att få stöd i form av pengar, så kallat integrationsstöd.

Continue Reading