alt

Vem är finlandssvenskarna?

Svenskan är ett av Finlands två nationalspråk, den är alltså officiellt jämställd med finskan. Via den här sidan hittar du mera information om finlandssvenskar. I sidobalken hittar du länkar till en artikel på Wikipedia om finlandssvenska som är på svenska. Via Luckans www.svenskfinland.fi kan du läsa mera om finlandssvenskar på engelska, finska och ryska. VAR […]

Continue Reading
alt

Språklagen

I Finland finns två officiella nationalspråk, finska och svenska. Grundlagen bestämmer att man har rätt att tala svenska och finska i Finland, medan språklagen berättar mera hur det ska fungera.

Continue Reading
alt

Vill du välja svenska som integrationsspråk?

Det beror på var du bor hurdana möjligheter du har att integreras på svenska. Din integrationsutbildning ska ju gå på svenska, och det finns inte svenska kurser på alla orter. Det kan också hända att TE-byrån bedömer att du inte kommer att kunna få arbete i regionen där du bor om du bara kan svenska. […]

Continue Reading
alt

Finlandssvenska organisationer

  Här hittar du centrala finlandssvenska organisationer som främjar det svenska språket i Finland.

Continue Reading
alt

Kristinestad

Kristinestad (finska, svenska) I Kristinestad bor 7055 personer. 41,6% har finska som modersmål, 55,8% har svenska som modersmål och 2,6% har et annat modersmål än svenska eller finska. I den havsnära trähusstaden och dess landsbygdstätorter kan du leva ett fullvärdigt liv. Basservicen finns nära och hälsosam närmat produceras på olika håll i bygden. I Kristinestad […]

Continue Reading
alt

Utbildning

Det är viktigt att ha en utbildning i Finland. Alla barn går i grundskola tills de är 15 år. De flesta ungdomar fortsätter studierna efter det. Man kan studera på svenska från förskolan till universitetsstudier och vuxenutbildning. Det finns svenska skolor i alla tvåspråkiga kommuner i Finland, främst längs med kusten. Det är gratis att […]

Continue Reading
alt

Studera på Svenska

Det är möjligt att studera på svenska i Finland. Det finns yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitetsutbildning på svenska. Utbildningsstyrelsen ansvarar för utbildningsfrågor för invandrare och erkännande av utlänningars examensbevis. Undervisnings- och kulturministeriet har till uppgift att utveckla invandrarnas ubildning på olika utbildningsnivåer. Till undervisningsministeriets ansvarsområde hör även frågor som rör invandrarnas kultur, motion, ungdomsarbete och religion. […]

Continue Reading
alt

Ministerier med huvudansvar för integrationsfrågor

Inrikesministeriet sköter om och ansvarar för lagstiftningen kring migration och medborgarskap, och planerar migrationspolitiken. Inrikesministeriet representerar Finland i Europeiska unionen och i internationellt samarbete i frågor som rör migration. Arbets- och Näringsministeriet har ansvar för integrationsfrågor. Arbets- och Näringsministeriet följer tillsammans med inrikesministeriet med hur många människor som kommer till Finland för att jobba.

Continue Reading
alt

Språkkrav för jobb inom stat eller kommun

Språkkunskapslagen Eftersom Finland har två nationalspråk innebär det även att statliga och kommunala myndigheter skall kunna ge betjäning på både finska och svenska. Statlig myndighet betyder t.ex jord- och skogsbruksministeriet och en kommunal myndighet kan vara t.ex kommunens hälsovårdscentral. Därför har vi i Finland i många fall ett språkkrav för de offentligt anställda personerna (tjänstemän) […]

Continue Reading