Borgå

Borgå är Finlands näst äldsta stad och ligger 50 km från Helsingfors. I Borgå bor ungefär 50 000 människor. 30,7 % av dem har svenska som modersmål. 4,3% har ett annat modersmål än svenska eller finska. Stadens majoritetsspråk är finska.

Borgå stad (Språk: Svenska, finska, engelska)

Information och vägledning

Integrationsutbildning på svenska för vuxna

Daghem, skolor, eftermiddagsklubbar och musikskolor för barn

Yrkesutbildning på svenska

Yrkesinstitutet Inveon

Yrkesinstitutet Prakticum 

Haaga-Helia yrkeshögskola

Engelska, Finska, Ryska