Dagvård och förskola

 

Barn under skolåldern kan få en vårdplats inom den kommunala dagvården, familjedagvården eller på ett privat daghem. Det finns svenskspråkiga daghem som du hittar genom internetsidan www.svenskskola.fi. Här kan du söka efter ett daghem där du bor. Vem som helst kan söka om en dagvårdsplats i ett svenskspråkigt daghem.

Förskoleundervisningen förbereder barnet för grundskolan och är frivillig. De flesta finländska barn deltar i förskoleundervisningen och börjar när de är sex år. Förskolor finns antingen i samband med daghemmet eller i grundskolan.

Du hittar mera information om hur du söker till ett daghem och förskola på infopankkis sidor.