Familjen

  • Inledande kartläggning Du rätt att få en inledande kartläggning gjord om du är registrerad arbetssökande eller får utkomststöd. Det är antingen Arbets- och näringsbyrån eller kommunen, som du bor i, som ska utföra kartläggningen. Andra kan också få en kartläggning av kommunen om man ber om det. Varför gör man en inledande kartläggning? Målet med kartläggningen är att myndigheterna ...
  • Religionsundervisning I Finland läser alla barn religion som ett skolämne. Om det finns tillräckligt många med samma religion ordnar skolan undervisning också i andra religioner än lutherdom. Man behöver inte delta i religionsundervisningen eller någon aktivitet där religion ingår om man inte vill det. Det finns också möjlighet att läsa ämnet livsåskådning ifall ni är ateister. ...
  • Familjens språkval Då en familj flyttar till Finland är det viktigt att tänka igenom helheten. Det vore förstås bra om alla familjemedlemmar väljer samma kontaktspråk. Men inget hindrar ändå att man lär sig båda språken i längden. Här hittar du information som vi hoppas ska hjälpa dig att välja språk. Vi hoppas att du noga läser igenom ...
  • Det finländska skolsystemet Sök efter en svensk skola på www.svenskskola.fi I Finland har alla läroplikt. Läroplikten betyder att man antingen måste gå ut grundskolan eller på annat sätt mellan 7 och 17 års ålder lära sig det som finns i den finska läroplanen. Grundskolan varar i allmänhet nio år. Utbildningssystemet är indelat i: Förskola Grundskola Andra stadiet. Högskoleutbildning Vuxenutbildning Andra stadiet delar man in i ...
  • Hemspråksundervisning Elever med invandrarbakgrund har möjlighet att få undervisning i sitt eget modersmål, så kallad hemspråksundervisning. För att skolan eller kommunen ska ordna sådan undervisning  måste tillräckligt många elever anmäla sig till undervisningen. Också finländska barn som har bott utomlands och lärt sig ett annat språk kan delta i hemspråksundervisning. Man har två hemspråkslektioner i veckan. Tidigare ...