Förberedande undervisning

Barnet eller den unga kan få förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen under vilken han eller hon studerar finska (eller svenska) och vissa läroämnen. Den förberedande undervisningen före grundskolan är avsedd för alla de barn med invandrarbakgrund som inte har tillräckliga kunskaper för att klara sig i undervisningen inom den grundläggande utbildningen. Den förberedande undervisningen pågår vanligtvis i ett år. Därefter övergår eleven till en vanlig klass. Den förberedande undervisningen i svenska skolor ordnas på olika sätt. Var i kontakt med utbildningsverket/ bildningstjänsterna i din kommun för att få veta mera. Mera information hittar du också på www.infopankki.fi