Hemspråksundervisning

Elever med invandrarbakgrund har möjlighet att få undervisning i sitt eget modersmål, så kallad hemspråksundervisning. För att skolan eller kommunen ska ordna sådan undervisning  måste tillräckligt många elever anmäla sig till undervisningen. Också finländska barn som har bott utomlands och lärt sig ett annat språk kan delta i hemspråksundervisning.

Man har två hemspråkslektioner i veckan. Tidigare år har man bland annat ordnat hemspråksundervisning i: albanska, arabiska, azeri, bengali, khmer, grekiska, kurdiska, lettiska, makedoniska, mandarinkinesiska, norska, portugisiska, polska, franska, rumänska, tyska, somaliska, danska, thai, turkiska, ungerska, ryska, vietnamesiska, estniska.

Du har rätt att anmäla ditt barn till hemspråksundervisning eller undervisning för upprätthållande av kunskaper i främmande språk om barnet är:

  • Invandrarelev med annat hemspråk än svenska eller finska
  • Elev med invandrarbakgrund som är född i Finland (med ett annat hemspråk än svenska eller finska)
  • Elev som har en förälder med annat modersmål än svenska eller finska
  • Finländsk återflyttare som har lärt dig ett annat språk utomlands
  • Adopterat från utlandet

Det är frivilligt att välja hemspråksundervisning och undervisning för upprätthållande av kunskaper i främmande språk, men om ni har valt det och barnet har fått börja, så ska hon eller han också gå på lektionerna.

Engelska, Finska, Ryska