Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen består av Helsingfors (578 000 invånare), Esbo (241 000 invånare), Vanda (195 000 invånare) och Grankulla (8500 invånare) städer samt deras 10 grannkommuner. En femtedel av Finlands befolkning bor i Helsingforsregionen, dvs. 1,3 miljoner invånare.

Helsingforsregionen är den snabbast växande metropolen i Europa. Fram till år 2025 förväntas antalet invånare stiga till 1,5 miljoner och antalet arbetsplatser till 800 000. Helsingfors och dess grannkommuner är ett av världens tryggaste huvudstadsområden.

 

Huvudstadsregionens kommuner är tvåspråkiga kommuner med finska som majoritetsspråk. I huvudstadsregionen bor mest finlandssvenskar på ett område i Finland. Du kan höra svenska när du rör dig i huvudstadsregionen men det huvudsakliga språket i området är finska. Du behöver finska nästan överallt. Det finns en hel del verksamhet på svenska men för att hitta den är det lättaste sättet att kontakta Luckan integration. Se här nedan.

  • I Helsingfors talar 81, 6% finska som modersmål, 6,9% svenska som modersmål medan 11,5% har ett annat modersmål än svenska eller finska.
  • I Esbo talar 81, 4% finska som modersmål, 8,3% har svenska som modersmål medan 10,3% har ett annat modersmål än finska eller svenska.
  • I Vanda talar 86,4% finska som modersmål, 2,8% talar svenska som modersmål medan 10,8% har ett annat modersmål än svenska eller finska.
  • I Grankulla talar 41,8% finska som modersmål, 37,5% har svenska som modersmål medan 4,3% har ett annat modersmål än svenska eller finska.

Du hittar  information om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla på Infopankkis sidor.

Allmän information och vägledning

Information och vägledning om integration på svenska

  • Luckan integration : Luckan ger information om svenska kurser, arbete, studier och fritidsintressen på svenska i huvudstadsregionen. Luckan samarbetar med Helsingfors stads svenska samarbetsinstitut.

Integrationsutbildning på svenska

  • Helsingfors svenska arbetarinstitut (svenska, engelska) Läs mera om kursen här (engelska) Helsingfors arbis erbjuder en kurs i svenska som är 20h/vecka. Helsingfors arbis samarbetar med Luckan integration.

Daghem, skola, eftermiddagsverksamhet, musikskolor

Se www.svenskskola.fi

Yrkesskola på svenska

Prakticum

Axxell

Yrkeshögskola på svenska

Arcada

Universitetsstudier på svenska

Helsingfors universitet

Svenska social- och kommunalhögskolan (fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet)

Svenska handelshögskolan, Hanken

Invandrarkoordinator för svensk integration i huvudstadsregionen

Invandrarkoordinatorn arbetar vid Helsingfors svenska arbetarinstitut, Helsingfors Arbis. Koordinatorn ansvarar för utveckling av integrationsvägar på svenska i huvudstadsregionen. Tel. 040 550 5802 E-post: integration (at)arbis.hel.fi

 

 

 

 

Engelska, Finska, Ryska