Information om Finland

Finland är en republik med lite mer än 5 miljoner invånare. Finland har varit självständigt sedan 1917 och en del av Europeiska Unionen sedan 1995. Finland har rätt få invånare på en stor yta. Flest människor bor det i södra Finland i huvudstaden Helsingfors och i kommunerna runtom huvudstaden.

Finlandssvenskarna är en nationell minoritet i Finland. Svenskan är ett officiellt språk i Finland och jämställt med finskan.  Det finns knappt 300 000 finlandssvenskar i Finland. Det är ungefär 5,6 procent av hela befolkningen. Finlandssvenskarna bor mest längs med kusten, i ett område som kallas Svenskfinland. Svenskfinland har ingen speciell status eller gräns, utan består av kommuner som är antingen svensk- eller tvåspråkiga.

Engelska, Finska, Ryska