Integration

  • Vägledning  I integrationslagen står det att du har rätt att få sådan vägledning och rådgivning som du behöver. Det betyder att du har rätt att få träffa någon på kommunen och arbets- och näringsbyrån för att få information om vilka tjänster och åtgärder du har rätt till av dem, och av andra myndigheter. De andra myndigheterna ...
  • Inledande kartläggning Du rätt att få en inledande kartläggning gjord om du är registrerad arbetssökande eller får utkomststöd. Det är antingen Arbets- och näringsbyrån eller kommunen, som du bor i, som ska utföra kartläggningen. Andra kan också få en kartläggning av kommunen om man ber om det. Varför gör man en inledande kartläggning? Målet med kartläggningen är att myndigheterna ...
  • Integrationsplan Vad är en integrationsplan? Vem har rätt till en integrationsplan? Varför gör man en integrationsplan? Vad är en integrationsplan? Integrationsplanen är en överenskommelse mellan dig och arbets- och näringsbyrån eller kommunen. Den berättar hurdant stöd du behöver och ska få för att integreras i samhället. Först gör man en inledande kartläggning, och den används sedan som bas ...
  • Vad kan du göra för att få språkundervisning i svenska? Om du vill integreras på svenska ska du meddela det i samband med den inledande kartläggningen och komma överens om det då du gör upp en integrationsplan med Arbets- och Näringsbyrån eller med kommunens socialservice (som oftast har hand om den inledande kartläggningen för den som får utkomststöd). Läs igenom vår sida välj svenska för att ...
  • Vad är ett integrationsstöd? Då du går en utbildning som finns med i din integrationsplan har du rätt att få stöd i form av pengar, så kallat integrationsstöd. Du ska ansöka om stödet av Folkpensionsanstalten  FPA, (på finska KELA) efter att du har kommit överens om din integrationsplan med TE-byrån eller med socialbyrån. Stödet är högst 600 euro/månad. Hur stort ...