Integrationsutbildning på svenska

Läs här om vad en integrationsutbildning är. Du kan gå en integrationsutbildning antingen på finska eller på svenska.

Integrationsutbildning är en utbildning som innehåller:

  • språkundervisning
  • samhällskunskap
  • vägledning
  • praktik

Språkundervisning

Om du har rätt till integrationsstöd och har bott mindre än tre år i Finland har du rätt att lära dig antingen finska eller svenska.

Samhällskunskap

I integrationsutbildningen får du information om Finlands historia och samhälle.

Vägledning

Den som går kursen får också vägledning för att kunna välja vad de vill jobba med, eller vad man vill börja studera.

Praktik / arbetslivsperiod

I undervisningen ingår en arbetslivsperiod då man arbetar på en finländsk arbetsplats för att bekanta sig med en finländsk arbetsplats och kan öva finska eller svenska.

Stöd

Medan du deltar i kursen får du ett integrationsstöd, ett stöd i form av pengar. Stödet betalas ut av FPA efter att TE-byrån godkänt din ansökan.

Målet

…med integrationsutbildningen är att du ska nå en språknivå som heter B1 enligt den europeiska språkskalan.SE HÄR

Du har rätt till bara en integrationsutbildning. Efter att du har gått den, och om du ännu behöver utbildning så kallas den något annat och penningstödet kallas också något annat.

Hur gör jag för att få en integrationsutbildning?

1. Registrera dig som arbetssökande hos Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)

2. Berätta att du vill lära dig svenska i den inledande kartläggningen hos TE-byrån.

3. Kom överens om att du lär dig svenska i din integrationsplan.

4. Antingen blir du hänvisad till en kurs i svenska av din TE-byrå eller så söker du själv en integrationsutbildning.

A) Integrationsutbildning via TE-byrån

Ett sätt att få integrationsutbildning är att TE-byrån hänvisar dig till en kurs som de själva sköter. En sådan kurs betyder att du studerar mellan 35 och 40 timmar per vecka. Kursen följer reglerna för den nya läroplanen för integrationsutbildningar. Det är TE-byrån som betalar kurskostnaden.

B) Frivilliga studier med integrationsstöd

Ett annat sätt att få integrationsutbildning är att du själv hittar en kurs som du vill gå, och sen får den godkänd som integrationsutbildning av TE-byrån. Sådana kurser kallas frivilliga studier med integrationsstöd. De följer inte läroplanen för integrationsutbildningar. För att kursen ska passa som integrationsutbildning måste den vara en språkkurs med minst 16 timmar närstudier och fyra timmar hemarbete varje vecka. I kursen kan det ingå de andra delarna, alltså samhällskunskap och yrkes- och studievägeldning, men det måste inte. En sådan här kurs måste du betala för själv. De allra flesta integrationskurser i svenska erbjuds via den fria bildningen. Notera att du ALDRIG ska börja en kurs utan att ha fått lov av TE-byrån. De kan nämligen ta bort ditt understöd ifall du gör det.

Efter en integrationsutbildning kan du gå en arbetskraftspolitisk kurs

Det finns språkkurser där du samtidigt lär dig ett yrke, så kallade yrkesinriktade språkkurser. Det är kurser som passar efter att du gått integrationsutbildning eller redan kan svenska eller finska på B1-nivå. Det är kurser som ger dig en yrkesutbildning, med inbyggd språkkurs. De kallas inte integrationsutbildning.

Studerar du? Arbetar du? Är du hemma med ett barn 0-3 år?

Klart att också Du kan lära dig svenska! Se vår sida Lär dig svenska!

——

På Folkpensionsanstaltens, FPA:s sidor, (Kela)  hittar du mera information om stöd för invandrare

http://www.finlex.fi/data/normit/39608-Oph_1_011_2012_sv.pdf

Finska