Kymmenedalen – Kotka är en språkö

Vissa orter, till exempel Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg, som definieras som enspråkigt finskspråkiga (ej tvåspråkiga), är språköar ur ett svenskspråkigt perspektiv.

Orterna ligger ofta i helt finskspråkiga trakter (det är frågan om hamn- och industristäder), och den svenskspråkiga minoriteten är inte tillräckligt stor för att kommunen skulle räknas som tvåspråkig. Eftersom dessa minoriteter i regel inte bor inom avgränsade områden (de kan vara bosatta över hela kommunen), är benämningen “enklav” något missvisande.

Information på Internet om Kotka och södra Kymmenedalen

Personlig rådgivning

Virkainfo besvarar frågor om uppehållstillstånd, registrering, arbete, boende och sociala förmåner. Virkainfo är till för dem som flyttar till södra Kymmenedalen (Kotka, Fredrikshamn, Pyttis, Virolahti, Miehikkälä).

Öppet:

Telefontider: Måndag – fredag kl. 8-15

Mottagningstid: Måndag – fredag kl. 12-15

Möten enligt överrenskommelse: Måndag-Fredag kl. 8-11

 

Kontakt:

Tel.  (05) 234 5844 / 040 510 0547
E-post:
virkaneuvo@kotka.fi
Adress: Karhulantie 46, 48600 Kotka

Servicespråk: finska, svenska, engelska, ryska, estniska och franska. Tolk enligt behov.

 

Utbildning på svenska för barn och unga

I Kymmenedalen finns svenskspråkiga daghem och skolor i Kotka, Pyttis och Kuusankoski www.svenskskola.fi (svenska, finska, engelska, ryska)

Engelska, Finska, Ryska