Österbotten

Österbotten, beläget vid Finlands västkust, är ett sällsynt vackert landskap med det internationella, tvåspråkiga Vasa som centrum. På grund av sitt mångsidiga näringsliv och sin starka export producerar landskapet välfärd för hela Finland. Österbotten är ett av landets mest internationella landskap och ca 70 % utav industrins produktion exporteras. Sysselsättningen är den bästa på fastlandet och bruttonationalprodukten per capita den tredje högsta i Finland på landskapsnivå. Orsaker till den goda ekonomin är bl.a. den mångsidiga näringslivsstrukturen, den starka företagartraditionen samt kompetensen och specialiseringen.

Läs mera om Österbotten på www.osterbotten.fi

[Category number=’-1′ id=’24’ method=’excerpt’ ]

Engelska, Finska, Ryska