Raseborg

 

Raseborgsregionen är belägen i sydvästra Finland och består av kommunerna Hangö, Raseborg och Ingå. Till Helsingfors i öst är det 80 km och till Åbo i nordväst är det 100 km.

Regionens befolkning uppgår till ca. 45 000 personer. Majoriteten, 65,6 %, har svenska som modersmål. 2,5% har annat modersmål än svenska eller finska. Resten av befolkningen har finska som modersmål. Regionen är mycket tvåspråkig. Raseborgs administrativa centret  ligger i Ekenäs.

Raseborg (språk: svenska, finska och engelska) är en stad och en region.

Information och vägledning 

  • Västra nylands invandrartjänst ansvarar för mottagandet av flyktingar, ger information och rådgivning om familjeåterförening, arbetssökning eller ‑förmedling, utbildningsfrågor, bostadsfrågor, frågor som gäller uppehållstillstånd, juridiska ärenden med mera, stöd- och andra ekonomiska frågor. Invandrartjänsten förmedlar också tolkar.
  • Luckan i Karis erbjuder information om evenemang på svenska.
  • Projektet FIKA förmedlar mentorer åt invandrare. (Luckan)

Integrationsutbildning på svenska

  • Lärkkulla erbjuder språkutbildning på svenska.

Daghem, skola, eftermiddagsklubbar, musikskolor för barn

Folkhögskolor

Yrkesinstitut

Yrkeshögskola

 

 

Engelska, Finska, Ryska