Så här har man planerat integrationen i Finland

Samhället erbjuder följande tjänster för att underlätta processen att bli delaktig i Finland.

Ansvar för integration

Kommunens ansvar är att se till att kommunens tjänster beaktar också invandrares behov. Kommunen ansvarar för integrationstjänster för alla andra än de som är registrerade vid Arbets- och näringsbyrån.

Vem är invandrare?

invandrare en person som flyttat till Finland och som vistas i landet med ett tillstånd som beviljats för annat än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse eller vars uppehållsrätt har registrerats eller som har beviljats uppehållskort,

1. Basinformation om det finländska samhället

Enligt integrationslagen ska alla som kommer till Finland få tillräckligt med information om hur det finländska samhället fungerar. Man vill vara säker på att alla har möjlighet att hitta till rätt myndighet och till exempel få rätt information och fylla i rätt ansökningar. Se broschyren Life in Finland och vår sida Information om Finland.

1.2 Personlig vägledning

Invandrarrådgivningen i din kommun, samservicekontor och föreningar ger personlig vägledning. Se Vägledning

2. Inledande kartläggning

Du har rätt att få en inledande kartläggning gjord om du är registrerad arbetssökande eller får utkomststöd också andra kan få en inledande kartläggning vid behov. Det är antingen Arbets- och näringsbyrån eller kommunen, som du bor i, som ska utföra kartläggningen. Se inledande kartläggning

3. Integrationsplan

Som invandrare har du rätt att få hjälp med att göra upp en integrationsplan, om du är arbetslös och registrerad som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån eller om du får utkomststöd. Se integrationsplan.

4. Integrationsutbildning

Integrationsutbildning är en utbildning som innehåller: språkundervisning, samhällskunskap, vägledning och praktik. Se integrationsutbildningar

 

 

 

 

Engelska, Finska, Ryska