Studera

I den här delen kan du läsa mera om de olika studiemöjligheterna som finns på svenska efter grundskolan. I Infopankki_eftergrundskolan hittar du information om vad de olika alternativen betyder.

Efter grundskolan

 • Gymnasium
 • Yrkesinstitut
 • Folkhögskolor
 • Ungdomsverkstäder
 • Förberedande utbildning (Luva, Valma)

Högskoleutbildning

 • Yrkeshögskolor
 • Universitet
 • Öppna universitet

Vuxenutbildning

 • Arbetskraftspolitisk utbildning
 • Yrkesinstitut
 • Folkhögskolor

 

 

 

 

 

 

 

  Engelska, Finska, Ryska