Utbildning

Det är viktigt att ha en utbildning i Finland. Alla barn går i grundskola tills de är 15 år. De flesta ungdomar fortsätter studierna efter det. Man kan studera på svenska från förskolan till universitetsstudier och vuxenutbildning. Det finns svenska skolor i alla tvåspråkiga kommuner i Finland, främst längs med kusten. Det är gratis att gå i grundskolan, i gymnasiet och yrkesskolorna, och också i högskolorna i Finland. Staten betalar skolgången så att alla ska ha samma chanser att få en utbildning.

All utbildning på svenska följer samma läroplan och samma principer som den finska. Man kan sköta vilket arbete som helst på finska även om man skulle ha studerat ämnet på svenska.  Men inom arbeten som kräver hög utbildning krävs det oftast att man kan tala och skriva finska och eller svenska bra. Det kallas språkkrav. Statstjänstemännens språkkrav finns skrivna i den finska lagen.

[Category number=’-1′  id=’21’ method=’excerpt’ ]

Engelska, Finska, Ryska