Vad är ett integrationsstöd?

Då du går en utbildning som finns med i din integrationsplan har du rätt att få stöd i form av pengar, så kallat integrationsstöd.

Du ska ansöka om stödet av Folkpensionsanstalten  FPA, (på finska KELA) efter att du har kommit överens om din integrationsplan med TE-byrån eller med socialbyrån. Stödet är högst 600 euro/månad. Hur stort det är beror till exempel på om du bor ensam eller tillsammans med någon som har egna inkomster.

Om du deltar i det som kallas arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller går någon annan frivillig utbildning kan du söka ersättning för extra kostnader som resor och till exempel boende.

Engelska, Finska, Ryska