Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är i allmänhet inte gratis men stöds av kommunen och staten. Det ordnas olika dags- och kvällskurser, längre utbildningar och seminarier.

Yrkesinstitut

Yrkesutbildning ger den studerande behörighet till ett visst yrke. Därför är utbildningen mycket praktikorienterad. Du kan söka till en yrkesutbildning när du har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen. Även vuxna kan utbilda sig till ett nytt yrke eller komplettera sin kompetens. Yrkesinstituten har rätt att validera din kompetens t.ex. du har arbetat som frisör men har ingen examen. Med ett yrkesinstitut kan du komma överens om hur du bevisar att du kan det som hör till utbildningen. På Studieinfo:s sidor hittar du mera information om yrkesutbildning för vuxna. För att hitta en yrkesutbildning på svenska bör du använda studieinfos svenska version. Studieinfo

Folkhögskolor

Folkhögskolorna är läroinrättningar avsedda för vuxna, där studierna i regel inte leder till någon examen. På folkhögskolorna är studierna i allmänhet avgiftsbelagda.

Vilka ämnen som erbjuds varierar från år till år. Mest populära är språk- och konstutbildningarna samt utbildningarna inriktade på humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. På de flesta folkhögskolor kan man även läsa öppna universitetets ämnen.

På folkhögskolorna kan man studera på finska eller svenska och till viss del även på engelska.

Ytterligare information om svenskspråkiga folkhögskolor hittar du på webbplatsen Svenskspråkiga studier i Finland. På Kansanopisto.fi kan du söka efter och jämföra olika utbildningsalternativ på finska. Mer information får du även från Finlands folkhögskoleförening.

Arbetar- och medborgarinstitut på svenska i Finland

På Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Finland,  FAMIs sidor hittar du kontaktuppgifter till arbetarinstitut, medborgarinstitut och kvällsgymnasier.

Information om utbildning i Finland

Utbildningsstyrelsen svarar för utvecklandet av utbildningen. Ämbetsverket ansvarar för utvecklandet av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamhet, gymnasieutbildningen, den grundläggande yrkesutbildningen, vuxenutbildningen, det fria bildningsarbetet (bl.a. folkhögskolorna, studiecentralerna, sommaruniversiteten) samt den grundläggande konstundervisningen.

 

 

Engelska, Finska, Ryska